میلگرد:

میلگرد،چهار پهلو ،شش پر ،تسمه(تقاطع مربع و مستطیل)

عرضه کننده انواع  میلگرد های استنلس استیل اعم از آلیاژ های( 201-304-316-310-309)

هیچ محصولی یافت نشد.